top of page
סטודיו  ORKASI - נהלי הרשמה לפעילויות

נהלי הרישום לסדנאות ופעילויות חד פעמיות בסטודיו

נהלי הרישום לחוגים

נהלים בתקופת קורונה

נהלי הרישום לקייטנות

נהלי הרישום לסדנאות ופעילויות חד פעמיות בסטודיו

 1. ההרשמה לסדנא תתבצע בסטודיו או באתר סטודיו ORKASI. 

 2. אמצעי התשלום:

  • אפליקציית Pay של בנק לאומי (רלוונטי ללקוחות כל הבנקים)

  • אפליקציות Bit, Paybox

  • כרטיס אשראי (חוץ מ-אמריקן אקספרס ודיינרס)

  • מזומן

  • העברה בנקאית

 3. מספר המשתתפים בסדנה יעמוד בממוצע על 6 משתתפים. לגבי כל סדנה יפורסם מספר המשתתפים בהתאם לאופי הפעילות.

 4. אישור על הרישום ישלח ללקוח לדוא"ל שנמסר בעת ההרשמה, במידה ולא התקבל אישור בדוא"ל חובתו של הלקוח לוודא כי הרשמתו נקלטה בהצלחה מול ורד שבינר.

 5. פתיחת וסגירת קבוצות בסדנאות וקיומן מותנית במספר הנרשמים. 

 6. הנהלת סטודיו Orkasi תהייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לבטל את הפעילות בסטודיו ללא הודעה מוקדמת. 

 7. במידה והפעילות תתבטל על ידי הסטודיו - יוחזר התשלום המלא לנרשמים תוך 7 ימי עסקים.

 8. אין ביטול והחזר כספי רטרואקטיבית.

 9. הנהלת סטודיו ORKASI שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הסדנה.

ביטולים:

עד 48 שעות לפני מועד תחילת הסדנה, ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות תמורת החזר תשלום מלא.

 • לאחר מועד זה ועד 24 שעות לפני מועד תחילת הסדנה ינוכו דמי ביטול בסך 100 ₪ למשתתף.

 • בגין ביטול השתתפות החל מ-24 שעות לפני מועד תחילת הסדנה ייגבה תשלום מלא ולא יינתן החזר כספי.

 • אין ביטול רטרואקטיבי לסדנה והחזר כספים בגינו.

 

נהלי הרישום לחוגים

 1. שנת הפעילות בסטודיו ORKASI תחל ב-1/09/2020 ותסתיים בתאריך ה-30/06/2021. התשלום לחוגים הינו תשלום שנתי, משמע שהתשלום הינו עבור כמות שיעורים מובטחת במהלך שנת הלימוד.

 2. אמצעי התשלום: התשלום השנתי יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה באפליקציית Pay של בנק לאומי (עבור לקוחות כל הבנקים) או לחיוב כרטיס אשראי. החיוב הינו החל מתחילת הפעילות בחוג ועד לסוף שנת הפעילות ב-30/06/2021.

 3. לכל חוג יש את מספר המפגשים השנתי להם אנו מתחייבים. בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה (ערבי חג, ימי חג וחופשת חוה"מ פסח כפי שמפורסמים באתר משרד החינוך), לכן בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.

 4. אין החזרים כספיים על חגים/ ימי זיכרון/  מחלות ו/או היעדרויות מכל סיבה שהיא של המשתתף*

 • *- בנושא קורונה ראו סעיפים 12-18.

 1. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים. תתכן סגירת חוגים במהלך השנה עקב פרישת חלק מהמשתתפים או כל סיבה אחרת. בחלק מהחוגים קיים מספר מינימום ומקסימום.

 2. המחיר לחוגים כולל חומרים וכלים לשימוש במהלך הפעילויות, אך אינו כולל ציוד אישי. לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג מסוים והחוג נסגר מכל סיבה שהיא.

 3. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד-פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, יחויב בגין ההשתתפות החד-פעמית בעלות היחסית למול העלות החודשית. במידה ונרשם, יחשב השיעור כחלק מהעלות החודשית של אותו החוג.

 4. בחוגים, בסדנאות ובקורסים בהם מס' המשתתפים מוגבל, הרישום יתבצע על בסיס מקום פנוי בשיטת כל הקודם זוכה.

 5. הנהלת סטודיו Orkasi שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של החוג.

ביטולים: המשתתף רשאי להפסיק את השתתפותו בחוג במידה ויודיע על כך בכתב לורד ועפ״י התנאים הבאים:

 • כל בקשה לביטול חוג שתוגש בכתב ותאושר עד ה-25 לחודש, הביטול ייכנס לתוקפו בחודש שאחרי. בקשות לביטול שיוגשו אחרי מועד זה, הביטול ייכנס לתוקפו בחודש העוקב.

 • תאריך אחרון לביטול חוגים הינו 31.3.2021. לא יתקבלו הודעות ביטול בחודשים אפריל, מאי, יוני ולא יוחזרו כספים בגין ביטול השתתפות בחודשים אלו.

 • אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו.

 • אין החזר שיעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף מכל סיבה שהיא.

 • שיעור המתבטל עקב היעדרות המדריך, נעשה כמיטב יכולתנו להחזירו במועד אחר.

 • אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.

 • אין אפשרות לבטל השתתפות במהלך קיום קורסים, סדנאות וקייטנות.

הנחות:

 • עבור בן משפחה שני ומעלה - 5% הנחה על עלות החוג החודשית.

 

 

נהלים בתקופת קורונה

 1. בימי קורונה אנו נקפיד על ההנחיות הבאות: מילוי הצהרת בריאות לכל משתתף בכל יום פעילות, מדידת חום, עטיית מסכה, שמירה על היגיינה ועל מרחק בין המשתתפים בחוג.

 2. לפני ואחרי החוג יתקיים ניקיון וחיטוי של המשטחים עפ"י הנחיות משרד הבריאות.

 3. במידה ותהיה הנחייה נקיים את החוגים בקפסולות.

 4. במידה ותלמיד מחליט לבטל השתתפותו בחוג, כל עוד החוג פועל במתכונתו הרגילה, תנאי הביטול של חוגי ORKASI המצוינים לעיל במסמך זה תקפים.

 5. במידה וכל משתתפי החוג נאלצים לשהות בבידוד, הנהלת הסטודיו תשכלל את מס' המפגשים שלא התקיימו בתום התקופה, ותחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, סטודיו ORKASI יזכה את הלקוחות בהתאם למפגשי החוג שהיו אמורים להתקיים. 

 6. במקרה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים, לא יינתן החזר עבור תקופת הבידוד.

 7. במידה ויוצאת הנחייה על הקפאת חוגים, הנהלת הסטודיו תשכלל את מס' מפגשי החוג שלא התקיימו בתום התק', ותחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, הסטודיו יזכה את הלקוחות בהתאם למפגשים שהיו אמורים להתקיים.

 

נהלי הרישום לקייטנות

 1. ההרשמה לקייטנה תתבצע בסטודיו או באתר סטודיו Orkasi. 

 2. אמצעי התשלום: 

  • אפליקציית Pay של בנק לאומי (רלוונטי ללקוחות כל הבנקים)

  • כרטיס אשראי (לא יתקבלו אמריקן אקספרס ודיינרס)

  • אפליקציות Bit, Paybox

  • מזומן

  • העברה בנקאית

 3. מספר המשתתפים בקייטנה יעמוד בממוצע על 5.

 4. אישור על רישום ישלח ללקוח לדוא"ל שנמסר בעת ההרשמה, במידה ולא התקבל אישור בדוא"ל חובתו של הלקוח לוודא כי הרשמתו נקלטה בהצלחה מול ורד שבינר.

 5. פתיחת וסגירת קבוצות בקייטנות מותנית במספר נרשמים. 

 6. הנהלת סטודיו Orkasi תהייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לבטל את הפעילות בסטודיו ללא הודעה מוקדמת.

 7. התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה והמשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

 8. אין ביטול והחזר כספי רטרואקטיבית.

 9. תכנית הקייטנה שמתפרסמת בעת ההרשמה ניתנת לשינויים בהתאם לשיקול דעת ההנהלה.

 10. הנהלת סטודיו ORKASI שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.

ביטולים:

 • עד 10 ימים לפני תחילת הקייטנה, ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות תמורת החזר תשלום מלא.

 • לאחר מועד זה ועד 3 ימים  לפני תחילת הקייטנה ינוכו דמי ביטול בסך 100 ₪.

 • מ-3 ימים לפני ועד יום תחילת הקייטנה ינוכו דמי ביטול בסך 300 ש״ח. 

 • החל מיום תחילת הקייטנה ינוכה, בנוסף לדמי הביטול בסך 300 ש״ח, הסכום היחסי של הימים בהם השתתף הילד בקייטנה.

 • הסכום היחסי יחושב באמצעות טבלת המחירים לחלקיות קייטנה שתימצא בסטודיו.

 • אין ביטול רטרואקטיבי לקייטנה והחזר כספים בגינו.

הנחות:

 • השתתפות בקייטנה נוספת באותה העונה - 10%.

 • עבור בן משפחה שני ומעלה - 10%.

 

 

בברכת עשייה יצירתית ומהנה,

     הנהלת סטודיו ORKASI

סדנאות
חוגים
נהלי קורונה
קייטנות
bottom of page